Aeg on raha! Aga mitte alati. Ukus saad valida, kas sisestatav aeg on arveldatav või mitte.

  • Arveldatav - aeg, mida soovid kliendi arvel kajastada.

  • Mittearveldatav - aeg, mis ei ole tunni hinnaga tasustatud.

NB! Arveldatav ja mittearveldatav aeg tuleb seadistada ka kliendi lepingus või lepingu mallis.

Kuidas määrata arveldatavat ja mittearveldatavat aega?

Ülesande alla aega sisestades saad valida, kas tegu on arveldata või mitte arveldatava ajaga klikkides rohelisel Bitcoini ikoonil. Vasakul olevas aja arvestamise aknas on arveldatav aeg märgitud rohelisega.

Arveldatav aeg raportis

Arveldatavat ja mittearveldatavat aega saab näha ka raportis. Selleks vali peamenüüst "Raport" ning aktiveeri päises olevast kolme tulba nupust vastavadMä veerud.

Selleks, et arveldatavat ja mittearveldatavat aega rakendada ka lepingus, on vajalik toodet või teenust luues see seadistada.

  1. Vali peamenüüst "Seaded"

  2. Ava "Arveldamine" ning vali "Tooted"

  3. Toote muutmiseks kliki paremal olevale pliiatsi ikoonile ning määra "Arveldatav aeg" menüüst, mis ajakirjeid soovid lepingus kajastada.

Did this answer your question?