All Collections
Uku eesti keeles
Integratsioonid
Kuidas töötab SmartAccounts integratsioon?
Kuidas töötab SmartAccounts integratsioon?

Integratsiooni aktiveerimine, testimine ning lahti ühendamine.

Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Integratsioon raamatupidamisprogrammiga SmartAccounts võimaldab pärida Ukusse ostu- ja müügiarvete ning kannete arvu. Integratsiooni saavad kasutada ettevõtted, kellele arveldamine Ukus on aktiivne.

1. Kuidas integratsiooni seadistada?

  1. Aktiveeri integratsioon Seadetes

Peale aktiveerimist seadista andmete import. Seadistuse kohustuslikud väljad on:

  • Ülesande pealkiri - luuakse antud pealkirja ja teemaga ülesanne

  • Teema - soovi korral loo eelnevalt uus teema

  • Korduvus - millise korduvuse alusel toimub andmete import

  • Andmete import - millal toimub andmete päring

Iga kuu viimasele päevale luuakse kliendi vaikimisi kasutajale kokkuvõttev ülesanne andmetega, mis on imporditud raamatupidamisprogrammist SmartAccounts. Juhul, kui kliendil vaikimisi kasutaja puudub, määratakse ülesande kasutajaks ettevõtte konto omanik.

Seadistuse alumises osas on väljad, mida on võimalik pärida. Vali soovitud väljadele vaste Uku lisaväljade seast. Juhul, kui Sinu Uku ettevõtte kontol ei ole veel soovitud lisaväljasid, saad need seadete all luua ning impordiga siduda.
Loe täpsemalt, kuidas lisaväljasid luua.

Vajutades 'Näita rohkem' kuvatakse võimalikke kannete impordi võimalusi.

Kui kõik vajalikud väljad on täidetud, vajuta "Aktiveeri" integratsiooni seadistamiseks.

2. Kuidas sisestada võtmeid?

Pärast integratsiooni seadistamist liigu 'Kliendid' vaatesse. Iga kliendi nime taga on võti, millele vajutades avaneb moodul. Avanenud aknas vali soovitud integratsiooniks SmartAccounts, sisesta API avalik võti ning salajane võti, mis on igale kliendile oma.

3. Kuidas integratsiooni testida?

Pärast avaliku ja salajase võtme sisestamist, vajuta "Testi ühendust". Ühenduse testimise järel annab Uku teada, kas ühenduse loomine oli edukas või mitte.

4. Kuidas igal soovitud hetkel päringut teha?

Selleks linnuta kliendinimekirjas soovitud klient või kliendid ning vajuta "Impordi andmed".

Järgnevas vaates vali integratsioon ning periood, mille andmeid soovid importida.

Kui andmete import on valmis, annab Uku sellest teavituste all teada. Täidetud lisaväljadega ülesanne luuakse raportisse kuu viimasele päevale.

Vajuta loodud ülesandele, et näha imporditud kannete arvu.

Kui integratsioon on seadistatud ning soovitud klientidele võtmed sisestatud, loob Uku automaatselt iga kuu valitud kannete lisaväljadega ülesande, mille leiad raportist.

5. Kuidas integratsioon lahti ühendada?

SmartAccounts integratsiooni lahti ühendamiseks liigu "App Store" -> "Ettevõtte konto" -> ava integratsiooni app ning vajuta "Deaktiveeri".

Ühendamaks lahti integratsiooni ühe kliendi küljest, ava kliendi nimekirjas integratsiooni seadistamise aken ning vajuta "Kustuta".

NB! igale hiljem käsitsi lisatud kliendile tuleb integratsioon käsitsi seadistada.
Seda saad teha Kliendi nimekirjas.

Did this answer your question?