Ülesannete staatused

Kuidas filtreerida ülesandeid staatuse põhiselt

Triin Rast avatar
Written by Triin Rast
Updated over a week ago

Staatused aitavad eristada tehtud, tegemata, hilinenud ja tehtud peale tähtaega ehk viibinud ülesandeid. Staatuste abil saad mugavalt jälgida ja filtreerida ülesandeid vastavalt vajadusele. Samuti saad hoida ülevaadet tegemata ülesannetest tähtaegade lähenemisel.

Ülesannete staatused

Algab - ülesanded mille alguskuupäev on valitud ajaperioodis

Hilinenud - ülesanded, mis on tegemata ning mille tähtaeg on möödas.

Tehtud - ülesanded, mis on tehtuks märgitud.

Teha - ülesanded, mis on hetkeseisuga tegemata. Sealhulgas ülesanded, mille tähtaeg ei ole veel saabunud kui ka ülesanded, mille tähtaeg on möödas.

Valmis - ülesanded, mis on tehtud õigeks ajaks

Viibinud - ülesanded, mis on tehtuks märgitud peale tähtaega.

Ülesande staatused on loodud süsteemi poolt ning uuenevad automaatselt vastavalt ülesande faasile.

Staatuse põhiselt ülesannete jälgimine töölaual

Vajuta esmalt filtri ikoonil töölaua paremas nurgas.

Seejärel vali ülesande staatus, mille põhiselt soovid töölauda filtreerida.

Sarnase loogika alusel saad ülesandeid filtreerida ka raportis ning kalendris.

Did this answer your question?