All Collections
Uku eesti keeles
Raport
Kuidas Uku Raportist maksimumi võtta
Kuidas Uku Raportist maksimumi võtta
Maria Müürsepp avatar
Written by Maria Müürsepp
Updated over a week ago

Soovitame Sinul ja kõigil kasutajatel salvestada endale tihiti kasutatavad raportid vaikimisi vaadetena. Siis ei pea samu filtreid mitu korda seadistama!

Kuidas jälgida majandusaasta aruannete valmimise progressi

Kord aastas on vaja klientidele luua nende eelmise aasta majandusaasta aruanded. Aruanded peavad saama valmis kindlaks kuupäevaks ning sõltuvalt büroo suurusest võib neid ülesandeid olla väga palju. Selleks, et ükski aruanne kahe silma vahele ei jääks ning kõik töö saaks aegsasti tehtud, soovitame kas

 1. kasutada Uku projekte;

 2. või jälgida aruannete valmimise progressi raportis.

Vaata, kuidas kasutada Uku projekte siit.

Raporti vaates aruannete jälgimiseks, teosta järgnevad sammud:

 • Loo ülesande teema “Aastaaruanne” ning veendu, et teema on määratud puudutatud ülesannete.

 • Soovi korral kasuta ülesande lisavälja, et defineerida aruande koostamise sammud.

 • Veendu, et ülesande lisaväli on puudutatud ülesannetel olemas.

Veendu, et kõigile puudutatud klientidele on Aastaaruande ülesanne lisatud ning algus- ja lõppkuupäev on korrektsed.

 • Mine nüüd raporti vaatesse ja sea filtrid:

  • periood: aasta algusest aasta lõpuni;

  • teema: aastaaruanne

  • “kõik ülesanded” ehk kõikides staatustes ülesanded.

 • Mine ülesanded vahelehele.

 • Lisa veerg “Aastaaruanne”

Ja siin see ongi! Ülevaade kõigist aastaaruannetest, mis on vaja filtreeritud perioodi jooksul koostada! Siin näed tööde staatust ning progressi.

Ära unusta see raport endale salvestada!

Kuidas jälgida minu jooksva kuu tööde progressi

Näed kõiki oma ülesandeid nii töölaual, kui ka raporti vaates. Töölaual ja raportis mõlemas saad salvestada endale vaikimisi vaated, et ei peaks samu filtreid mitmeid kordi seadistama.

 1. Töölaual saad oma ülesandeid vaadata staatuste kaupa.

 2. Raportis saad välja filtreerida kõik oma jooksva perioodi ülesanded, kõikides staatustes.

Kõigi ülesannete nägemiseks

 • Mine raportisse ja sea filtrid:

  • periood: “See kuu”

  • kasutaja: sina ise või kolleeg, kelle töid soovid jälgida

  • “kõik ülesanded”: et kuvataks kõigist staatustest ülesanded.

 • Mine Ülesanded vahelehele.

Ära unusta raportit tuleviku tarbeks salvestada!

Kuidas jälgida siin kuus tehtavate tööde edenemist

Raportis saad jälgida jooksvas kuus tehtavate tööde edenemist.

Kõigi perioodi ülesannete nägemiseks

 • Mine raportisse ja sea filtrid:

  • periood: “See kuu”

  • kasutaja: sina ise või kolleeg, kelle töid soovid jälgida

  • “kõik ülesanded”: et kuvataks kõigist staatustest ülesanded.

 • Mine Ülesanded vahelehele.

Ära unusta raportit tuleviku tarbeks salvestada!

Kuidas jälgida kliendi selle kuu tööde edenemist

Mõnikord soovime kontrollida, kas kliendile lubatud tööd on aegsasti ette võetud. Oluline on see just uute klientide ja / või uute teenuste puhul.

Kiire ülevaate saamiseks:

 • Mine raportisse

 • Mine Ülesanded vahelehele

 • ja sea filtrid

  • “See kuu”

  • Client: vali puudutatud klient (või kliendigrupp)

  • Vali “kõik ülesanded”

Ära unusta raportit salvestada.

NB! Sama lähenemise kaudu saad kuu lõpus anda kliendile ka ülevaate tehtud töödest.

Kuidas saada ülevaade möödunud perioodil klientidele tehtud töödest

Möödunud perioodil tehtud tööde ülevaatest näed, kui palju erinevat tüüpi tegevusi sai perioodi jooksul erinevatele klientidele tehtud.

 • Raporti eelduseks on, et jälgid eri tüüpi töid lisaväljade kaudu. Näiteks:

  • ostuarved

  • müügiarved

  • töötajad (palgaarvestuses)

  • jms

 • Kui lisaväljad on tiimis ülesannete all kasutusel, saab Uku loendada kokku perioodis tehtud tööd.

 • Mine raportisse ja sea filtrid:

  • Periood: see kuu, eelmine kuu, see kvartal, eelmine kvartal vm

  • Vali “Kõik ülesanded”

  • Ning lisa raportisse lisaväljade veerud

  • Kui soovid, filtreeri ka kliendigrupi järgi.

Ära unusta raportit tuleviku tarbeks salvestada.

Did this answer your question?