Kliendi kontakti rollid
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Enne, kui hakkad Ukusse kliente sisestama, seadista sobivad parameetrid App Store'is.

Kuidas lisada Kontakti rolli?

Valides App Store'is Kliendid ning sealt vahekaardi Kontakti rollid, saad luua ja hallata kontaktide rolle.

Kliendiga suheldes aitavad õiget inimest leida kontakti rollid. Rolle saab ettevõte lisada ja määrata vastavalt oma soovile. Kui App Store'is on vajalikud rollid seadistatud, saab kliendiprofiilil kontakti lisades määrata, mis roll tal on. Ühele kontaktile saab valida ka mitu rolli.

Kontakti rolli kuvatakse kliendiprofiilil ja kliendi ülevaates.

Kontakti rollid e-kirja App'is

Kui kontaktidele on rollid lisatud, on oluliselt lihtsam e-kirja äppi kasutada. Kui e-kirja malli luues määrata kirja saajaks kontakti roll, valib Uku kliendiprofiililt ise õige inimese aadressi.

Kuigi kirja saates saab valida kõigi lisatud rollide seast, ei tähenda see, et igal kliendil peavad olema kõik rollid täidetud. Kui sellel kliendil valitud rolli kedagi määratud pole, valib Uku kirja saajaks kliendi esimese kontakti. Allolevas näites on selleks Hannes, sest tema on kontaktide loetelus esimene.

Did this answer your question?