All Collections
Uku eesti keeles
E-kirjad
Kuidas töötab e-kirjade App?
Kuidas töötab e-kirjade App?
E-kirjade App võimaldab Sul otse Ukust ühekordseid või automaatsed e-kirju välja saata.
Keit Kaur avatar
Written by Keit Kaur
Updated over a week ago

E-kirjad, mida töö käigus klientidele peab saatma, on tihtilugu sarnase sisuga. Kordub seegi, millal ja kellele neid saatma peab. Uku e-kirja App aitab seda protsessi automatiseerida.

Näide: Iga kord kolm päeva enne ülesande "Algdokumentide vastuvõtt" algust soovime saata kliendile kirja, milles tuletame meelde, et on aeg saata vajalikud dokumendid, kui seda veel tehtud pole.

Kuidas hakata Ukust e-kirju saatma?

Did this answer your question?