Ülesannet saab Ukus lisada igas vaates läbi päises oleva '+' nupu

Lahtitulevas aknas on kohustuslikeks väljadeks Pealkiri, Klient, Kasutaja ning Algus/Tähtaeg.

  • Pealkiri võiks lühidalt ja kokkuvõtlikult kirjeldada, mis tööga on tegemist. Hea pealkiri aitab hiljem ülesannet lihtsamini leida ning hõlbustab kiire ülevaate saamist tööde nimekirjast.

  • Kliendiks on firma (või projekt), kellele konkreetset tööd tehakse. Kliendiks võib valida ka iseenda - sel juhul on tegemist isikliku ülesandega, mida teised ei näe.

  • Kasutajaid ehk töö tegijaid võib olla üks või mitu. Süsteem pakub kasutajana välja ülesande looja.

  • Algus/Tähtaeg - algusaeg on kuupäev, millest alates ülesannet tööde nimekirjas välja hakatakse näitama. Tähtaeg on kuupäev, millal töö valmis peab olema. Kui tähtaega pole eraldi määratud, on algusaeg vaikimisi ka tähtajaks. Lisaks saab ülesandele määrata korduvust - sellisel juhul lülitatakse ülesanne ka kliendi korduvate tööde plaani.

Sellega on kohustuslikud andmed täidetud, kuid ülesandele on võimalik veel infot lisada.

  • Checklisti on mugav kasutada siis, kui töö koosneb väiksematest alamülesannetest. Sinna saab kirja panna kõik vajalikud sammud ning neid ükshaaval täidetuks märkida. Nii on lihtne järge pidada, mis tehtud ja mis veel tegemata.

Ettevõtte konto seadetest on võimalik sisse lülitada, et checklist peab olema linnutatud enne, kui ülesande tehtuks saab märkida:

  • Kas ülesanne on eraldi tasustatav lisatöö või eriti tähtis ülesanne, mida teistest eristada on vaja? Euro tähisega nupu vajutamine märgib ülesande lisatööks ning lipukesele vajutamine tähtsaks:

  • Teema nupp asub parempoolses menüüs, mis laseb ülesande siduda kindla valdkonnaga. See võimaldab erinevate pealkirjadega ülesandeid hiljem kokku grupeerida ja lihtsamini leida.

  • Kirjeldus võimaldab lisada ülesande kohta pikemat informatsiooni. Näiteks saab sinna kopeerida kliendilt tulnud töösoovi või jätta juhendi oma asendajale. Sinna sisestatud veebiaadressid muutuvad automaatselt linkideks, mis võimaldab kiiremat navigatsiooni.

  • Prognoos tasub sisestada kui tead ette, kui palju ülesanne tõenäoliselt aega võtab. Aja ennustamine aitab hiljem oma töid paremini planeerida.

  • Lisaväljad, mis on lisatud  ettevõtte konto alla, leiab nupu alt "Lisaväljad":

Kui kannad tööd sisse tagantjärele, on võimalik kohe sisestada ka kulunud aeg ning "Lisa" nupu vajutamise asemel töö kohe tehtuks märkida. Kui aga võtad ülesande kohe töösse, võib "Lisa" nupu vajutamise asemel stopperi tööle panna.

Ülesande kiirlisamine

Kui näiteks telefoni teel tuleb sisse kiireloomuline töö, saab kasutada ülesande kiirlisamist. Selleks tuleb esile kutsuda uus ülesande aken ja vajutada kohe stopperi käivitamise nupule.

Aeg hakkab käima ja ülesanne ilmub töölauale pealkirjaga [Määramata]. Kui on aega ülesande kohendamisega tegeleda, saab lisada õige pealkirja, kliendi ja kõik muu vajaliku.

Did this answer your question?