All Collections
Uku eesti keeles
Uku kasutamine
Kuidas muuta käibemaksumäära?
Kuidas muuta käibemaksumäära?
Maria Müürsepp avatar
Written by Maria Müürsepp
Updated over a week ago

Kuidas muuta käibemaksumäära?

Käibemaksumäär on ajas muutuv suurus. Harvast juhust, kui käibemaksumäär muutub, on mõjutatud kogu ettevõtlus - kliendilepingud ja hinnad. See toob paljudele kaasa hulga tööd. Uku vähendab töö mahtu ja aitab sul muudatused automaatselt sisse viia.

Käibemaksu protsendi muutmiseks:

  1. Loo vajadusel kliendigrupp, kui sa ei soovi kohe korraga kõikide klientide lepinguid ja avatud arveid ümber arvutada. Sellisel juhul loo uus kliendigrupp, kuhu määrad need kliendid, kes on muutustest mõjutatud. Loe, kuidas kasutada kliendigruppe siit.

  2. Kui kasutad raamatupidamistarkvara integratsiooni, pead importima uued maksumäärad. Selleks:

    1. Ava peamenüüst Arveldamine ning vali sealt Tooted

    2. Impordi klassifikaatorid

Kuidas uuendada käibemaksumäära lepingutes ja toodetes?

NB! Palun testi esmalt muudatusi ühe testkliendiga. Nii saad olla kindel, et muudatused rakenduvad sinu ootuste kohaselt.

  1. Ava peamenüüst Arveldamine ja vali tööriistad.

  2. Vajadusel määra kliendigrupp.

  3. Vali muudetav KM määr ja uus määr, millega soovid seda asendada.

Asendatava ja uue KM-määra saad sisestada ka trükkides. See on vajalik, kui sinu KM-määrad ei ole imporditud.

Käibemaksu määra saada uuendada toodetel, lepingu mallides ning ka klientidele juba loodud lepingutes ning arvete mustanditel. Juba kinnitatud arveid Uku ei uuenda.

Kinnita oma soov määr muuta ja Uku annab sulle tagasisidet, kas uuendamine õnnestus ning kui paljud tooted, mallid või lepinguid selle käigus muutusid!


NB! Enne kui alustad käibemaksumäärade muutmisega, kontrolli kas sul on vastavad õigused. Arveldamise seadete all võib piirata kellele on lubatud teostada toodete muutmist, sealhulgas ka käibemaksumöörade muutmist.

Did this answer your question?