Uku töölaual kasutatakse vaikimisi tööde nimekirja vaadet, kuid sellele saab lisada ka kalendrivaate, mis näitab nädala või kahe töid. Kalendris on võimalik planeerida töid nii nädala kui ka päeva lõikes.

Kalendrit on võimalik välja kutsuda töölaual kalendri ikoonil klikates või kasutades töölaua vaates klahvikombinatsiooni Alt+O. Kalendri saab sulgeda uuesti ikoonile vajutades või kasutades klaviatuuril ESC nuppu.

Kalendrivaates on ülesandeid võimalik prioritiseerida — lihtsalt võta vasaku hiireklikiga ülesandest kinni ning lohista sama päeva raames ette- või tahapoole.

Samuti on kalendris võimalik muuta ülesannete algusaega, lohistades ülesandeid päevade vahel. Sel viisil saab töid ümber planeerida ühe või kahe nädala raames. Kahe nädala vaate jaoks vajutage vasakus paneelis asuvat nuppu "2 nädalat":

Märgitud aeg ja ajaprognoos

Aja sisestamisel ja/või tööde ajakulu prognoosimisel ilmuvad kalendri päisesse numbrid.

Kui hiirega numbri peale liikuda, siis on näha, millega täpselt tegu on. Pildilt paistab, et sellel päeval on märgitud aega nelja ülesande puhul, kokku kolm tundi ja kümme minutit. Ülesanne ei pruugi olla sellel kalendripäeval kuvatud, kui tema algusaeg on teine. Nii et kui tekib vajadus vaadata, mis töid täpselt tehti, siis numbrile vajutades viiakse kasutaja raporti vaatesse ning kuvatakse just neid töid, mis on seotud selle konkreetse päeva ajakirjetega.

Hiirega teise numbri peale liikudes on näha, et selle päeva ülesannete ajakuluks on prognoositud neli tundi. Samas on ka näha, et prognoos on märgitud neljale ülesandele viiest, nii et enne põhjapanevaid järeldusi tasuks üle vaadata, mis ülesanne hindamata on.

Klikkides prognoosi numbrile viiakse kasutaja samuti raportisse, kus seekord kuvatakse kõiki konkreetse päeva prognoosiga ülesandeid.


Riigipühad

Vaikimisi ehk kui kasutaja pole seda profiili alt ära keelanud, näidatakse kalendris riigipühi. Tegu on vabade päevadega ning ka korduvülesannete plaanist tulevaid ülesandeid ei kuvata nendele päevadele juhul, kui korduvuse seadmisel on määratud, kas tõsta ülesanne puhkepäeva ette või taha.

Maksutähtajad

Kasutaja profiili all saab seadistada, kas kalendris kuvatakse maksutähtaegu. Need on seadustega sätestatud olulisemad tähtajad, mida raamatupidamises vaja läheb. Tähtaegade puhul on tegemist informatsiooniga ning süsteemi toimimist need ei mõjuta.

Koolitused ja artiklid

Koostöös RMP.ee lehega jõuavad kalendrisse ka RMP.ee korraldatavad raamatupidamiskoolitused ja olulised artiklid.

Koolituste ja artiklite peale klikkides avaneb uues aknas RMP.ee lehe vastav koolitus või artikkel.

Did this answer your question?