Kui Uku süsteemi on vaja korraga lisada rohkem kui kümmekond klienti, siis on mõistlik kasutada andmete importimist. Kõiki kliente puudutavaid andmeid pole võimalik importida ning hiljem on tingimata vaja kõik kliendid süsteemis ükshaaval üle käia, kuid sellegipoolest hoiab importimine aega kokku. Kliente on võimalik importida vaid ettevõtte konto alla.

Kuna import võimaldab lisada kliendi külge ka malli, tasub kõigepealt alustada mallide lisamisest.

Klientide importimiseks on vaja liikuda peamenüüst "Kliendid" alla ning valida, millise konto alla kliente lisada soovitakse (juhul, kui olete kasutaja rohkem kui ühe ettevõtte konto all). Impordi võimaluse leiad kolmepunkti menüüst:

Näidisfaili allalaadimine ja täitmine

Klientide importimise vaatest leiab allalaaditava näidisfaili, mis on CVS vormingus. CSV (komaeraldusega väärtused) on tekstifailivorming, mida saab kasutada andmebaasist pärinevate andmete ülekandmiseks. Iga CSV-tekstifaili rida kujutab endast andmebaasi kirjet või arvutustabeli rida. Andmebaasikirje väljad on üksteisest semikoolonitega eraldatud.

Kui fail on alla laaditud, siis soovitame tabeli lihtsamaks täitmiseks avada see näiteks vabavaralise programmiga Libreoffice. Excelis avades võib olenevalt versioonist esineda probleeme täpitähtedega, kuid kui arvutis olev Excel kuvab näidisfaili korrektselt, võib tabelit loomulikult ka seal täita.

Näidisfailis on täidetud kolm rida, mis peaksid hõlbustama tabeli mõistmist. CSV formaadi puhul ei tohi kasutada pealkirju ega päiseid ehk sisestama peab ainult andmeid.

Esimene tulp (A) on mõeldud kliendi nime jaoks. Nime saab pärast importi korrigeerida.

Teise tulpa (B) kirjutage malli nimi, mida soovite kasutada. Saab kasutada Uku malle (Väikeettevõte, Väikeettevõte (KM) jne), ise sisestatud malle (neile pandud nime järgi) või mõne kliendi alla loodud plaani (sisestades kliendi nime). Kui kliendile pole malli lisada vaja või soovite seda teha hiljem, võib lahtri tühjaks jätta.

Kolmandasse tulpa (C) tuleb sisestada vaikimisi kasutaja meiliaadress. Tegemist on kohustusliku tulbaga. Kui meiliaadressile ei leita vastet Uku kasutajate hulgast, saadetakse aadressile kutse Ukuga liitumiseks.

Neljas tulp (D) on samuti kohustuslik ja sinna tuleb sisestada vaikimisi kasutaja nimi. Just see kasutaja pakutakse välja malli ülesannetele. Kasutajat on võimalik enne plaani kinnitamist muuta.

Viiendasse tulpa (E) võib märkida kliendi ühe-, kahe- või kolmetähelise tähise. Kui lahtrit ei täideta, määratakse kliendile vaikimisi tähiseks esitäht. Tähis on hiljem muudetav.

Kuuendasse tulpa (F) võib kaasa panna kliendiga seotud lisainfot. Lahtri täitmine pole kohustuslik, kliendiinfot saab hiljem muuta, lisada ja kustutada.

NB! Kustutage ära näidisread!


Kui vajalikud andmed on tabelisse kantud, tuleb fail salvestada ning kliendi impordi vaates Ukusse üles laadida. Pärast tabeli üleslaadimist kontrollib süsteem faili ning teavitab leitud vigadest. Kui andmed on korrektsed, kuvatakse sarnast pilti:

Vajutades nupul "Jätka", imporditakse kliendid konto alla ning vajadusel saadetakse välja kutsed kasutajatele. Nüüd saab vaikimisi kasutajaks määratud kasutaja, konto omanik või konto peakasutaja kliendi andmeid lisama või muutma minna. Kui kliendile oli lisatud korduvülesannete plaan, siis tuleb see enne rakendumist kinnitada.

Did this answer your question?