Uku eesti keeles

Kuidas Ukut seadistada ning kõige efektiivsemalt kasutada

Janika avatar Triin Rast avatar Keit Kaur avatar
84 articles in this collection
Written by Janika, Triin Rast, and Keit Kaur
Kliendid

Kuidas kasutada kliendi lisaväljasid?

Salvesta kliendi profiilile rohkem informatsiooni
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Kuidas deaktiveerida klienti?

Eemalda kliendinimekirjsast kliendid, kelle töid enam ei tehta.
Keit Kaur avatar
Written by Keit Kaur
Updated over a week ago

Kuidas kasutada kliendinimekirja?

Kliendinimekirja filtreerimise abil saab kliente gruppidesse jagada
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Kuidas lisada kliente?

Klientide lisamine võimaldab siduda ülesanded töö tellijaga.
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Kuidas importida kliente?

Klientide ükshaaval sisestamise asemel saab suure kliendibaasi korral kasutada XLSX importi.
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Kuidas koostada kliendile tööplaani?

Koosta kliendile tööplaan, et kõik ülesanded saaksid korrektselt kirja.
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Kuidas muuta kliendile määratud kasutajat?

Lisa, asenda või eemalda kasutaja kliendi tööplaanis.
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Kuidas kasutada kliendigruppe?

Segmenteeri kliendid vastavalt enda soovile.
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Kuidas kustutada klienti?

Kustuta klient Uku kliendinimekirjast.
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Kliendi hulgitoimingud

Lisa malle mitmele kliendile korraga
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Mis on ülesande lisaväljad ja kuidas neid kasutada?

Pea tehtud kannete, kirjete ja töötajate üle arvet Ukus.
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago
Ülesanded

Kuidas lükata ülesandeid edasi?

Muuda ülesande tähtaega.
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Kuidas grupeerida ülesandeid?

Sorteeri ülesanded töölaual.
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Kuidas jälgida ülesandeid?

Hoia silma peal teiste kolleegide ülesannetel.
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Teema kustutamine ja arhiveerimine

Hoia teemade nimekiri aktuaalsena
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Ülesannete seadistused

Muuda ülesandeid vastavalt vajadusele
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Kuidas määrata arveldatavat ja mittearveldatavat aega?

Märgi ajakirjed, mida kliendi arvel kajastada ei soovi, mittearveldatavaks.
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Kuidas kustutada korduvülesannet?

Eemalda korduvülesanded oma töölaualt ja kliendi plaanist.
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Kuidas lisada korduvülesannet?

Lisa kliendi tööplaani korduvülesanne, et ei peaks iga kuu uuesti ülesannet sisestama
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Kuidas kustutada ülesannet?

Kustuta ülesanne töölaualt
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Kuidas eristada tähtsaid ülesandeid

Erista suurema prioriteediga ülesanded teistest
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Ülesande kiirvalikud

Keit Kaur avatar
Written by Keit Kaur
Updated over a week ago

Kuidas märkida lisatööd?

Erista lisatööna tehtud ülesanded
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Kuidas mõõta aega stopperiga?

Mõõda ülesandele jooksvalt aega.
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Seotud ülesannete kasutamine

Määra üks või mitu ülesannet üksteisest sõltuvaks
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Kuidas sisestada/korrigeerida aega käsitsi?

Lisa või muuda aega tagantjärele
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Lisavälja kustutamine ja arhiveerimine

Hoia lisaväljade nimekiri aktuaalsena
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Kuidas kasutada ajaprognoosi?

Määra aeg, mis tõenäoliselt ülesandele kulub.
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Ülesannete staatused

Kuidas filtreerida ülesandeid staatuse põhiselt
Triin Rast avatar
Written by Triin Rast
Updated over a week ago

Aja mõõtmise seadistused

Määra aja mõõtmise seadistused.
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Kuidas lisada uut ülesannet?

Töö sisestamine on imelihtne!
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Kuidas mõõta aega?

Mõõda tööle kuluvat aega Sulle sobival viisil!
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Kuidas sisestada aega mitmele ülesandele korraga?

Sisesta aega mitmele ülesandele korraga.
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Kuidas määrata tähtaega?

Korduvülesannetele saab tähtaegu määrata mitme erineva meetodi abil.
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Kuidas lisada malle?

Enda vajadustele vastavate mallide läbimõtlemine ja koostamine on sujuva töövoo põhiline alustala.
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Kuidas seadistada ülesandele korduvust?

Kõik perioodiliselt tehtavad tööd tasub korduvaks seadistada, nii ei unune ükski töö ära.
Janika avatar
Written by Janika
Updated over a week ago

Kuidas kasutada teemasid?

Teemad aitavad ülesandeid grupeerida, filtreerida ja lihtsamini leida.
Triin Rast avatar
Written by Triin Rast
Updated over a week ago